• 0530 860 11 31

  • (212) 210 1 555

  • bilgi@sigortalab.com

İnşaat All Risks Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. 
Ayrıca, sigortalının talebi ve ek prim ödenmesi karşılığında; 
· Şantiyede kullanılan tüm makine, alet ve teçhizat, 
· Geçici barakalar ve yardımcı yapılar, 
· Üçüncü şahısların sorumlulukla ilgili tazminat güvencesi, 
· Enkaz kaldırma masrafları, 
· Geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi, 
· Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör teminata dahil edilebilmektedir.