• 0530 860 11 31

  • (212) 210 1 555

  • bilgi@sigortalab.com

İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılayan teminattır. İşletme kazaları, model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, makine aksamının tıkanma ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve yerine koyma masraflarını teminat altına alır.