• 0530 860 11 31

  • (212) 210 1 555

  • bilgi@sigortalab.com

İş makineleri sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları yıllık olarak teminata alır. İş makinelerinden kasıt; bir operatör tarafından kullanılan ve kendi gücü ile bir yerden bir yere hareket eden makinelerdir. (Örneğin; kule vinç, mobil vinç, loder, ekskavatör, dozer v.s.) Sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olmamalıdır.